twoDotsSmallAltText

Kainoraštis

Paskolos

Sutarties sudarymo mokestis
Netaikomas
Mėnesinis administravimo mokestis
0,45 % nuo sutarties sumos, tačiau ne mažiau 7 Eur
Vartojimo kredito sutarties keitimas
3 % nuo paskolos sumos likučio, bet ne mažiau 30 Eur
Delspinigiai
0,05 % nuo pradelstos sumos už kiekvieną pradelstą dieną
Mokestis už išankstinį vartojimo kredito grąžinimą
Jei anksčiau nustatyto termino grąžinama kredito (ar jo dalies) suma viršija 2 320 Eur per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, prašysime sumokėti šią kompensaciją: 0,5 % grąžintinos sumos, kai iki sutarties galiojimo pabaigos liko mažiau kaip vieneri metai; arba 1 % grąžintinos sumos, kai iki sutarties galiojimo pabaigos liko daugiau kaip vieneri metai. Jei anksčiau nustatyto termino grąžinama kredito (ar jo dalies) suma neviršija 2 320 Eur - mokestis netaikomas.
Raštiška pažyma
15 Eur
Raštiškas skolos išieškojimo pranešimas (informavimas apie pradelstą mokėjimą, įspėjimas dėl sutarties nutraukimo, pranešimas apie nutrauktą sutartį)
3 Eur

Indėliai

Indėlio atidarymo mokestis
Netaikomas
Mokestis už indėlio sutarties nutraukimą anksčiau laiko
Netaikomas
Palūkanų mokėjimas į kliento sąskaitą
Netaikomas


Kainoraštis galioja nuo 2023 09 06
Kainoraštis gali būti keičiamas