„Fjord Bank" siekdamas pagerinti aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdymo (ESG) rizikos vertinimą, praneša apie apie naują partnerystę su Esgrid. Šis bendradarbiavimas padės geriau suprasti ir valdyti ESG rizikas, susijusias su mūsų veikla ir partneriais.

„Esame įsipareigoję siekti tvarumo ir atsakingos praktikos visose mūsų veiklos srityse. Partnerystė su Esgrid suteiks mums naujų įrankių ir galimybių vertinti mūsų partnerių ESG veiklą bei skatinti juos tobulėti šioje srityje“, - sakė Kristina Simonovič, rizikos valdymo vadovė.

Europos Bankininkystės Priežiūros Institucija (EBA) neseniai paskelbė savo naują „Tvarių Finansų Planą“, kuriame detaliai aprašytos trijų metų prioritetai ir planai tvarios finansų srityje bei ESG rizikos integravimo į bankininkystės sistemą palaikymas ir stebėsena. EBA akcentuoja skaidrumo didinimą, ESG rizikos integravimą į finansinių institucijų rizikos valdymo sistemas ir kovą su „žaliuoju plovimu“ (ang. "greenwashing").

„Fjord Bank" aktyviai įgyvendina šiuos reikalavimus ir atnaujino savo ESG rizikos valdymo strategiją. Mūsų tikslas – minimalizuoti tiek tiesioginį, tiek netiesioginį neigiamą poveikį aplinkai ir skatinti teigiamus pokyčius ten, kur turime didžiausią įtaką. Pavyzdžiui, prioritetą teikiame darbuotojų sveikatai ir gerovei, laikomės aukščiausių verslo etikos standartų, mažiname aplinkos poveikį per atliekų rūšiavimą ir visiškai įgyvendinome skaitmeninius procesus paskolų paskolų ir indėlių srityse.

Ši partnerystė su Esgrid yra svarbus žingsnis į priekį, leidžiantis mums toliau stiprinti mūsų ESG strategiją ir skatinti tvarumą visais lygmenimis.

„Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su Esgrid, nes tai padės mums rinkti svarbius duomenis apie mūsų partnerius ir priimti geresnius strateginius sprendimus. Tai taip pat suteikia mūsų partneriams galimybę tobulinti savo tvarumo praktikas ir geriau konkuruoti rinkoje“, - pridūrė Kristina Simonovič.